Zauhlování Zpět

Technologický provozní soubor zauhlování zajišťuje vykládku a skládkování paliva (uhlí, biomasa) na vnějším palivovém hospodářství a jeho dopravu do kotlové části.

Řízení zauhlování probíhá v rámci celého zauhlování nebo zauhlování jednotlivých částí:

  • Rozmrazovací tunely
  • Vykládací vozy
  • Pásové dopravníky
  • Skládkové vozy


Pro řízení technologie zauhlování nabízíme vlastní ŘS SandRA Z200 nebo ŘS kompatibilní s řízením celého bloku podle požadavků zákazníka.

Zajišťujeme kompletní dodávky včetně polní instrumentace s respektováním veškerých nároků na bezpečnost provozu zařízení.