Automatizace pro jadernou energetiku

1972 rok počátku našeho nepřetržitého působení v jaderné energetice
5 zemí, ve kterých se realizovaly naše projekty
45 jaderných bloků, v nichž se provozují naše řídicí systémy
1062 mikroprocesorů obsahuje jeden systém řízení polohy regulačních klastrů jaderného reaktoru VVER-1000

Co děláme?

Dodáváme systém kontroly a řízení pro velké jaderné reaktory, malé jaderné reaktory a související jaderné technologie včetně souvisejících služeb. V minulosti jsme realizovali řadu projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Patříme mezi čtyři firmy na území EU, které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní řídicí bezpečnostní systém pro primární část jaderných elektráren. Česká republika tak patří díky ZAT mezi světové dodavatele nejpokročilejších řídicích bezpečnostních a nebezpečnostních systémů pro jadernou energetiku.

Proč si nás vybrat

 • Vlastní technologie Naše řešení je postavené na moderní platformě produktů z rodiny ZAT SandRA
 • Dlouhodobá funkčnost projektů Umíme navrhovat, vyrobit, uvést do provozu a udržovat zařízení s dlouhým životním cyklem
 • Nižší náklady Díky jednoduché udržovatelnosti systémů snížíme vaše procesní náklady
 • Individuální přístup Umožňujeme připojení k systémům dalších světových výrobců a snažíme se vyhovět všem požadavkům a potřebám zákazníka 
 • Legislativa a licencování Respektujeme požadavky státních úřadů pro jadernou bezpečnost, zákonů a norem a zajišťujeme podporu v rámci licenčního procesu 

Nabídka služeb

Obnova stávajících jaderných elektráren

Modernizujeme systémy kontroly a řízení elektráren v ČR i v zahraničí, konkrétně se zaměřujeme na elektrárny s tlakovodními reaktory. Vyvíjíme, projektujeme a vyrábíme řídicí systémy pro různé technologie jaderných reaktorů VVER 1000 a VVER 440.

Výhody našich systémů:

 • Provozní spolehlivost
 • Vysoký komfort diagnostiky
 • Podstatné snížení objemu údržby
 • Snazší ovládání a kontrola stavu

Zajišťujeme:

 • Vývoj, projekt, výrobu a zkoušky
 • Montáž dodaného zařízení a uvedení do provozu 
 • Zkoušky u zákazníka
 • Podpora licenčního procesu  
 • Záruční a pozáruční servis

Výstavba nových jaderných elektráren

Dodáváme systémy kontroly a řízení do elektráren v ČR i v zahraničí, konkrétně se zaměřujeme na elektrárny s tlakovodními reaktory. Vyvíjíme, projektujeme a vyrábíme řídicí systémy pro různé technologické celky tlakovodních jaderných reaktorů.

Nabízíme typová a komplexní řešení pro řízení technologických provozních souborů primárního i sekundárního okruhu a pomocných provozů elektrárny, včetně některých bezpečnostních systémů a několika dalších speciálních systémů.

Zajišťujeme:

 • Návrh, výrobu, zkoušky, montáž a uvedení do provozu
 • Provedení detailního návrhu podle rámcové specifikace zákazníka
 • Zhotovení výrobní dokumentace
 • Kvalifikaci dodávaného zařízení, a to podle legislativy platné v zemi konečného uživatele

Odstavení jaderných elektráren z provozu

Orientujeme se na systémy kontroly a řízení speciálních technologií a zařízení, které nachází uplatnění v procesech ukončování životního cyklu elektráren.

Tento segment trhu se teprve začíná rozvíjet a v současnosti pracujeme na přípravě produktů, které se podle našich předpokladů v tomto segmentu uplatní.

Výzkumné a malé reaktory

Modernizujeme systémy kontroly a řízení výzkumných reaktorů a reaktorů malého výkonu, které patří k reaktorům čtvrté generace. Pracujeme na projektech v ČR i v zahraničí a spolupracujeme také s organizacemi, které zajišťují výstavbu nových reaktorů.

Zajišťujeme:

 • Návrh a dodávku řídicích systémů pro specifický sektor výzkumných, tzv. školních reaktorů 
 • Komplexní služby při modernizaci systémů kontroly a řízení

Speciální aplikace

Navrhujeme a dodáváme speciální elektronická a elektrotechnická zařízení, pro mnohé aplikace pro řízení technologie jaderné elektrárny. Vyvíjíme a vyrábíme také speciální výkonové bloky jako řízené usměrňovače, měniče, střídače apod.

Zařízení navrhujeme zejména pro vlastní projekty, ale naše know-why a know-how nabízíme i ostatním zákazníkům.

Specializace oborů

Orientujeme se na modernizace systému kontroly a řízení provozovaných elektráren i na dodávky pro nově stavěné bloky, podílíme se na modernizaci SKŘ výzkumných reaktorů, a to v ČR i v zahraničí se zaměřením v rámci následujících oborů:

Systém kontroly a řízení neblokových částí

Zajišťujeme komplexní dodávky řídicích systémů pro neblokové části jaderných elektráren. S našimi systémy se setkáte v bezpečnostních třídách řídicích systémů C dle ČSN EN 61226 a těch neklasifikovaných. Systém je realizován na platformě SandRA Synergy DCS. 

Tyto systémy zajišťují zásadní potřeby jaderné elektrárny, i když nepřísluší ani primární ani sekundární části bloku elektrárny.

Spolehlivější a udržitelnější řešení ZAT je výhodné pro provozovatele. Unifikuje technické řešení a centralizuje řízení provozů do méně pracovišť s trvalou obsluhou. Díky tomu se potřebné práce na jednotlivých provozních souborech lépe a efektivněji koordinují.

Do SKŘ neblokových částí patří zejména:

 • Systém řízení vodního hospodářství JE
 • Čerpací a čistící stanice odpadních vod
 • Jímka technologických a splaškových vod
 • Tlumící a měřící objekt odpadních vod
 • Energetické využití na gravitačních řádech odpadních vod z JE
 • Hospodářství technických plynů
 • Zásobováni průmyslovou vodou
 • Armaturní komora vodojemu
 • Výměníková stanice
 • Stanice zdroje chladu
 • Nízkotlaká kompresorová stanice
 • Pomocná plynová kotelna
 • Úprava vody pro chladící nádrže s rozstřikem
 • Systém řízení neblokové vlastní spotřeby
 • Hospodářství mazacího oleje a motorové nafty
 • Sklad chemikálií a neutralizace
 • Likvidace kalu
 • Čerpací stanice odpadních vod ze složiště kalu
 • Přečerpávací stanice splaškových a průmyslových odpadních vod
 • Chemická úpravna vody (CHÚV)

Systém řízení a kontroly pro výzkumné reaktory a reaktory malého výkonu

Zajišťujeme komplexní dodávky řídicích systémů pro výzkumné reaktory a reaktory malého výkonu. S našimi systémy se setkáte v bezpečnostních třídách řídicích systémů (A, B, C dle ČSN EN 61226). Systémy jsou realizovány na platformě SandRA Z100 a Z200.  

Produkty

Reference

Certifikace

Certifikovaný dodavatel pro NAEK, ENERGOATOM Ukrajina
Certifikovaný dodavatel pro ČEZ a.s., Česká republika
Certifikovaný dodavatel pro SE ENEL a.s., Slovensko
Vybraný dodavatel pro AREVA NP, Francie

Garant oboru

Karel Stočes


+420 736 519 306
karel.stoces@zat.cz