Bezpečnostní vypínač napájení regulačních mechanismů Zpět

Účelem bezpečnostního vypínače (RTB) je rychlé odpojení silového napájení, určené pro regulační mechanismy reaktoru.

Jak to funguje?

RTB je rozdělen na dva totožné komplety, které jsou zapojeny sériově pro zajištění vyšší spolehlivosti. Tyto komplety jsou umístěné v oddělených prostorech a nemohou být vyřazeny z provozu současně.

Při zapůsobení jednoho z kompletů RTB dojde k bezpečnému odpojení napájení regulačních mechanismů a následně rychlému odstavení reaktoru.

RTB funguje na základě povelů od navazujících systémů ochran a povelů od operátora z blokové a nouzové dozorny. Vestavěné uživatelské funkce umožní snadné testování zapnutí/vypnutí výkonových odpínačů a sběr diagnostických dat. Zobrazuje se také informace o stavu hlavních funkcí, detekci a signalizaci poruchy vzniklé v systému RTB. Tento systém vykonává nejvyšší bezpečnostní funkci dle ČSN EN 61226 a je vyvinutý na platformě ZAT-RA.