Budicí souprava generátoru Zpět

Budicí systémy obsahují moderní číslicový regulátor buzení ZAT AVR Z110, neboli speciální aplikaci řídicího systému SandRA. Tento regulátor je určen pro synchronní generátory v jaderných elektrárnách.

Jak to funguje?

Regulátor ZAT AVR Z110 může být adaptován pro různé typy budicích systémů, např.:

 • Statický budicí systém
 • Budicí systém se střídavým budičem
 • Budicí systém se stejnosměrným budičem
 • Budicí systém s bezkroužkovým budičem

Budicí systém AVR Z110 nabízí velkou variabilitu redundance jak řídicí části, tak i výkonové:

 • Jednokanálový řídicí a výkonový systém
 • Dvoukanálový řídicí a výkonový systém
 • Dvoukanálová řídicí část s jednou výkonovou částí
 • Beznárazové provedení automatických přechodů mezi regulátory

Podle požadavků zákazníka jsme schopni dodat výkonový měnič

 • Třífázový plně řízený tyristorový můstek v provedení kompakt
 • Třífázový plně řízený tyristorový můstek složený z tyribloků
 • IGBT měnič s pulzně šířkovou modulací

Je možné navrhnout a realizovat budicí systém podle přání zákazníka jak v rozsahu výměny celého systému za nový, tak i v rekonstrukci řídicí části buzení.