Diagnostický Informační systém Zpět

Systém je součástí první linie ochrany do hloubky a umožňuje sběr všech dostupných provozních a diagnostických dat z navazujících technologických řídicích systémů. Systém je realizován na platformě SandRA Synergy DCS. 

Jak to funguje?

Systém tato data zpracovává, verifikuje, archivuje a prezentuje prostřednictvím vlastních stanic pro styk s obsluhou. Tyto stanice nejsou určeny pro řízení provozu bloku, ale slouží pro analytické a diagnostické účely a pro potřeby údržby.

Systém dále zajišťuje:

  • Přenos vybraných dat na navazující externí systémy
  • On-line diagnostiku vstupních signálů SKŘ na vyšší úrovni (zejména porovnání hodnot různých měření stejné technologické veličiny), zahrnující zejména soubor informací, vzniklých porovnáním údajů různých snímačů stejné technologické veličiny
  • Zobrazení a tisk okamžitých a historických trendů technologických veličin bloku,
  • Export vybraných dat ve standardních formátech na různá media pro off-line přenos dat a dlouhodobou archivaci
  • Časovou synchronizaci systému a poskytování časové synchronizace navazujícím technologickým řídicím systémům