Dispečerská řídicí technika Zpět

Popis produktu

Dispečerská řídicí technika slouží k dálkovému ovládání trakčních odpojovačů a řízení trakčních rozvoden na tratích ŽDC. Systém je realizován na platformě Reliance v úrovni vizualizace a na platformě SAIA Burges v úrovni PLC, které slouží pro sběr dat v dané lokalitě – rozvodně. Následně jsou data přenášena technologickou datovou sítí předepsaným rozhraním dle ČSN EN 60870-5- 104 do koncentrátorů DŘT na elektrodispečinku. Místní ovládání je instalováno na dozorně příslušného objektu a ústřední dálkové ovládání je z elektrodispečinku příslušného oblastního ředitelství SŽDC.

Technické řešení

Použitý HW:

 • Advantech IPC 6806, Dell, HP
 • TECON MT8…
 • SAIA PCD2, 3

Použitý SW:

 • OPC Server SAIA S-Bus
 • Programové prostředí vizualizace - Reliance 4 Control

Komunikační protokoly:

 • Sběr dat pomocí RS485
 • Sběr dat pomocí ethernetu
 • Sběr dat pomocí protokolu IEC 60870-5- 103
 • Poskytování dat protokolem IEC 60870-5- 104

Topologické schéma

Ovládané systémy

 • Spínací stanice (SPS) – ovládání rozvodny 27kV a POZ
 • Železniční stanice (ŽST) – ovládání POZ
 • Trakční transformovny (TT) – ovládání POZ, R27kV, R110kV
 • Předtápěcí stanice (EPZ)
 • Rozvodny NN
 • Elektrodispečinky (ED) – SPS, TT, RNN, POZ, R27kV, R110kV, EOV, OSV

Projektová dokumentace

V rámci dodávek našich produktů je součástí i tvorba projektové dokumentace od přípravné dokumentace pro provádění stavby až po dokumentaci o skutečném provedení stavby. Zajišťujeme také podporu hlavním projektantům při vzniku studií a návrzích připravovaných staveb. Pro projekci využíváme moderních nástrojů ELCAD, Engineering Base, AutoCAD.

Přínosy pro zákazníka

 • Diagnostika HW, prediktivní údržba
 • Centralizace a správa technologických systémů online
 • Optimalizace údržby
 • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní
 • Uživatelsky přívětivé prostředí
 • Ovládání a diagnostika
 • Flexibilita řešení, přizpůsobení se individuálním potřebám zákazníka
 • Úspora provozních nákladů
 • Predikce ušetří náklady a starosti s odstraňováním závad - „předpovídat znamená vyhnout se havarijnímu stavu“
 • Vzdálený přístup online přes webové rozhraní