Řídicí, regulační a ochranný systém turbíny Zpět

Regulátor turbíny a zajišťuje čtení, filtraci a verifikaci procesních dat.

Jak to funguje?

Regulátor komunikuje se systémem a poskytuje regulační smyčky a binární logické řízení. Vyměňuje data s ostatními systémy a s nadřazeným řídicím systémem.

Ochranný systém turbíny je v redundantním provedení s triplexním rozhraním I/O pro realizaci výběru 2 ze 3 u trojnásobných měření a ovládání trojnásobných akčních členů.