Řídicí systém pro technologii primární části Zpět

Systém zajišťuje řídicí a informační funkce, umožňuje sběr všech provozních a diagnostických dat z připojených měřících okruhů, akčních členů a ostatních zařízení. Systém je realizován na platformě Z100 a Z200. 

Jak to funguje?

Systém zpracovává a verifikuje data, umožňuje on-line diagnostiku a periodické testy funkcí zařízení. Tato data pak přenáší do blokového diagnostického a informačního systému. Jednotlivé části systému jsou součástí třetí, druhé a první linie obrany do hloubky.