Řídicí systém
SandRA

SandRA (Safe and Reliable Automation) je moderní řídicí systém třídy Distributed Control System (DCS), navržený pro náročná průmyslová odvětví vyžadující vysokou spolehlivost a dlouhou dobu života řídicího systému.

Široká škála nabízených technických prostředků a možných uspořádání architektury systému umožňuje použít ho jak pro řízení rozsáhlých technologických celků typu energetického výrobního bloku, tak pro řízení malých technologií jako jsou čističky odpadních vod, regulační stanice apod.

Video SandRA


Nástroje pro projektování, konfiguraci a správu řídicího systému SandRA

Architektura řídicího systému SandRA

Otevřenost systému v kombinaci s podporou vlastního vývoje a výroby umožňuje maximální...

Číst více

Životní cyklus 20 let

Pro uživatele produktů dodávaných společností ZAT je důležité vnímat především následující fáze...

Číst více

Přechod na nový systém

Snadná migrace starších generací systémů ZAT na řídicí systém SandRA je podpořena kontinuitou...

Číst více

Proč si nás vybrat?

  • Robustnost a spolehlivost Jednotlivé prvky systému jsou vysoce spolehlivé, pro nejnáročnější aplikace je možno všechny prvky realizovat jako redundantní
  • Otevřenost Řídicí systém SandRA je maximálně otevřený a umožňuje integraci zařízení jiných výrobců na všech úrovních řídicí struktury
  • Individuální řešení Systém umožňuje maximální přizpůsobení aplikace řídicího systému specifickým požadavkům zákazníka
  • Pokročilé nástroje pro správu a údržbu systému Projektování, konfigurace a správa celého řídicího systému SandRA se provádí z Inženýrské stanice, na které jsou instalovány integrované nástroje
  • Dlouhá doba provozního života Vlastní vývoj, výroba a servis klíčových komponent garantuje uživatelům dlouhodobou dostupnost náhradních dílů a případnou postupnou modernizaci či rozšiřování