Seizmický vypínač Zpět

Seizmický vypínač je určen pro bezpečné přerušení silového napájení, např. pro zavážecí stroj nebo polární jeřáb. Tento systém vykonává nejvyšší bezpečnostní funkci dle ČSN EN 61226 a je vyvinutý na platformě ZAT- RA.

Jak to funguje?

Odpojení silového napájení se řídí buď automaticky, přijetím signálů ze systému ochran, nebo ručně místním tlačítkem umístěným na panelu seizmického vypínače.

Opětovné připojení silového napájení je možné pouze manuálně, otočením povolovacího ovladače, který je chráněn před neautorizovanou aktivací (klíčem). Obsluze vypínač signalizuje přítomnost napájení 400VAC, stav vypínače, stav interní logiky vypínače, poruchu a výsledek testu.