Životní cyklus 20 let

Pro uživatele produktů dodávaných společností ZAT je důležité vnímat především následující fáze jejich životního cyklu:

Aktivní fáze:

Produkt je nabízen a standardně dodáván v rámci realizace jednotlivých obchodních případů. Je funkčně rozvíjen, modernizován a plně servisně podporován. Nadále se s ním počítá v aplikacích dodávaných zákazníkům. Aktivní fáze produktu je ukončena prohlášením ZAT o zahájení jeho fáze útlumu.

Fáze útlumu:

Produkt je dodáván především jako náhradní díl k již provozovaným zařízením. Jako novou dodávku je možné realizovat pouze na vyžádání zákazníka (obvykle se děje jako doplňování a rozšiřování stávajících aplikací). Produkt již není dále funkčně rozvíjen a inovován, nicméně jeho stávající funkčnost je udržována a servisně podporována. Fáze útlumu je završena oznámením milníku ukončení podpory daného produktu ze strany ZAT, před nímž by mělo dojít mezi uživatelem a ZAT k individuálnímu projednání možností a případně zasmluvnění konkrétních podmínek jeho dalšího provozu nebo jeho náhrady.

Ukončení podpory:

Po oznámení milníku ukončení podpory produktu již nejsou obecně přijímány žádné objednávky na jeho dodávky, servisní podporu včetně dodávek kusových náhradních dílů s výjimkou zasmluvněných podmínek např. dle bodu č.4.

Garantovaný servis:

Možná individuální smlouva mezi ZAT a uživatelem řešící konkrétní podmínky udržení provozuschopnosti produktu respektující stav a rozsah příslušné aplikace a požadovanou dobu udržení v provozu.

 

Podmínky řízení životního cyklu výrobků a řešení, které společnost ZAT ve svých produktech a aplikacích používá, ale nevyrábí je, se řídí dle zvyklostí jednotlivých jejich dodavatelů (Microsoft, Wonderware, atd.) a ZAT je do svých postupů přebírá.