I & C for research reactor in Research Centre Řež

Popis objektu: Řízení komplexu 10 horkých komor vybavených souborem zařízení pro přípravu aktivních vzorků a zkušebních těles, provádění mechanických zkoušek za pokojové teploty i teplot do 1200 °C, zkoušek pro studium korozních vlastností a pro studium mikrostruktury v

Obory: Automatizace pro jadernou energetiku, SKŘ pro výzkumné reaktory a malé výkonu

Země: ČR

Dokončeno: 2015

Popis

Řízení komplexu 10 horkých komor vybavených souborem zařízení pro přípravu aktivních vzorků a zkušebních těles, provádění mechanických zkoušek za pokojové teploty i teplot do 1200 °C, zkoušek pro studium korozních vlastností a pro studium mikrostruktury vysoce ozářených materiálů.

Zajištění bezpečnostních funkcí zamezujících úniku radioaktivních látek do vnějšího prostředí hermetických boxů horkých komor.
Funkční vybavenost horkých komor, hermetických boxů a navazujících technologií ve specifickém prostředí jaderného zařízení.
Ovládání a monitoring médií přiváděných do hermetických boxů určených pro výzkumné činnosti.
Vazba na monitoring radiační kontroly.
Vytvoření interface hermetických boxů.