Control system for LVR-15 research reactor

Obory: Automatizace pro jadernou energetiku, SKŘ pro výzkumné reaktory a malé výkonu

Země: ČR

Dokončeno: 2015

Popis

V rámci projektu proběhla výměna všech prvků SOŘ a zejména se jednalo o neutronovou instrumentaci, havarijní řetězec, řídicí systém (včetně tzv. výstražného řetězce), regulátor výkonu reaktoru (neutronový i tepelný výkon), ovládací a signalizační prvky na pultu operátora (část SOŘ), výkonové měniče pro řízení tyčí motorů pohonů regulačních tyčí