Group and individual management of RRCS

Popis objektu: Jaderná elektrárna Pakš

Obory: Automatizace pro jadernou energetiku, SKŘ pro primární část JE

Země: Maďarsko

Dokončeno: 2017

Popis

Záměna systému skupinového a individuálního řízení regulačních mechanismů (RRCS) vč. bezpečnostního vypínače rychlého odpojení silového napájení (RTB) a systému regulace výkonu reaktoru (RCS), blok č.2 (druhý blok v pořadí)

Realizuje funkce pro zabezpečení všech základních provozních režimů reaktoru, řídí pohony všech regulačních mechanismů (skupinové i individuální řízení, výkonová část pro řízení pohonů), zajišťuje měření polohy regulačních mechanismů, přenos a zobrazení údajů v blokové a nouzové dozorně, obsahuje dvouúrovňovou provozní diagnostiku pro nepřetržité sledování stavu zařízení. Regulace výkonu reaktoru a bezpečnostní odpojení silového napájení pro ovládání regulačních tyčí reaktoru. Zařízení má dostatečnou životnost a je udržovatelné (dostupnost náhradních dílů a spotřebního materiálu). Všechny komponenty systémů SKŘ, které jsou součástí realizace a splňují veškeré požadavky.