Řídicí systém pro výzkumné reaktory a reaktory malého výkonu Zpět

Realizujeme dodávku jak nového, tak i modernizovaného systému ochran a řízení reaktoru na úroveň odpovídající současným požadavkům vaší legislativy z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti, provozní spolehlivosti a komfortu obsluhujícího personálu. Nový systém ochran a řízení reaktoru je zařízení důležité pro jadernou bezpečnost a je navrženo s využitím moderního digitálního řídícího a informačního systému ZAT SandRA. Provozní soubor ochran a řízení reaktoru zajišťuje řízení a kontrolu jaderné reakce v reaktoru. V projektu jsou zachovány všechny původní funkce, funkce automatického spouštění a funkce reaktimetru.

Funkční schopnosti zařízení, které je za normálního provozu v činnosti, jsou trvale kontrolovány pomocí měření příslušných parametrů. Překročení předem nastavených mezních hodnot parametrů je signalizováno. Pro kontrolu stavu zařízení za provozu slouží automatizovaný systém prostředků provozní diagnostiky. Sběr dat a jejich přenos do firemní sítě k archivaci a pro experimenty je realizován moderními počítačovými prostředky.

Rozsah dodávek a služeb poskytovaný v rámci realizace zakázky:

  • dokumentace systému zajištění jakosti

  • realizační projektová dokumentace včetně dokumentace skutečného stavu.

  • výroba, montáž, kvalifikace

  • podpora procesu licencování

  • uvedení do provozu včetně zkoušek

  • zaškolení pracovníků obsluhy provozovatele

  • poskytnutí záruk na celé dílo.

  • záruční, pozáruční a garantovaný servis