NPP Temelin ICE G03 Replacement of PPK boiler burners

Popis objektu: ETE ICE G03 Výměna hořáků kotlů PPK za nízkoemisní

Obory: Automatizace pro jadernou energetiku, SKŘ pro primární část JE

Země: Česká republika

Dokončeno: 2019

Popis

Výměna hořáků kotlů PPK  za nízkoemisní  - dodávka HW a SW řídicího systému spočívající v provedení HW úprav ve skříních řídicího systému (BMS a ŘS kotlů), provedení úprav SW plynoucích z výměny hoříků, přičemž je respektováno rozdělení regulace vzduchu a plynu pro každý hořák samostatně; dále provedení úprav obrazovek, zkoušky, spoluúčast při komplexním vyzkoušení.